Tabloda sıralanan küresel sorunlara çözüm bulmak amacıyla hangi uluslararası örgütler kurulmuştur?

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Hepimizin Dünyası etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıda tabloda sıralanan küresel sorunlara çözüm bulmak amacıyla hangi uluslararası örgütler kurulmuştur? Nükleer kazalara çözüm bulmak hangi uluslararası örgütün amacıdır?

Nükleer kazalar: Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu

İklim değişikliği: Birleşmiş Milletler Çevre Sorunları Programı

Atıkların imhası: Birleşmiş Milletler Çevre Sorunları Programı

Çevre kirliliği: Birleşmiş Milletler Çevre Sorunları Programı

Atıklar ve atıkların geri dönüşümü: Birleşmiş Milletler Çevre Sorunları Programı

Nükleer atıklar: Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu

Doğal kaynakların korunması: Dünya Korunma Birliği (World Conservation Union, IUCN)

Canlı türlerinin korunması: Dünya Korunma Birliği (World Conservation Union, IUCN)

Çölleşme: Birleşmiş Milletler Çevre Sorunları Programı

Toprak erozyonu: Birleşmiş Milletler Çevre Sorunları Programı

Seller: Uluslararası Doğal Felaketleri Azaltma Kurumu – (International Strategy for Disaster Reduction, ISDR)

Kuraklık: Birleşmiş Milletler Çevre Sorunları Programı

Küresel ısınma: Birleşmiş Milletler Çevre Sorunları Programı

Depremler: Uluslararası Doğal Felaketleri Azaltma Kurumu – (International Strategy for Disaster Reduction, ISDR)

Açlık: Dünya Gıda Programı

Yoksulluk: Dünya Gıda Programı

Hava, toprak ve su kirliliği: Birleşmiş Milletler Çevre Sorunları Programı

Savaşlar: Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü

Ormanların tahribatı: Uluslararası Orman Araştırma Birliği Organizasyonu (International Union of Forest Research Organizations, IUFRO)

Kültürel mirasın kaybı: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)

Tarım alanlarının azalması: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü

Gürültü: Birleşmiş Milletler Çevre Sorunları Programı

Beslenme yetersizliğine bağlı hastalıklar: Dünya Sağlık Örgütü

Salgın hastalıklar: Dünya Sağlık Örgütü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.