Tanzimat Fermanı’nın padişahın isteği ile ilan edilmesi ne anlama gelmektedir?

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Türklerde Yönetim ve Egemenlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Tanzimat Fermanı’nın padişahın isteği ile ilan edilmesi ne anlama gelmektedir?

Tanzimat fermanının padişahın isteği ile ilan edilmesi Osmanlıdaki demokratikleşme isteğinin padişah tarafında haklı bulunmasının bir göstergesidir. Tanzimat fermanının ilan edilmesi ile padişah, kanunların kendi gücünün üstünde olduğunu kabul etmiştir. Padişahın yetkileri bu ferman ile sınırlandırılmıştır. Temel insan hakları ve vatandaşlık görevlerinin tanımlandığı bu ferman anayasal düzene geçişin önemli adımlarından olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.