Tarihî İpek Yolu’nun Doğu ve Batı kültürlerine olan etkisini yazınız.

6.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 2. Ünite Tarihe YolculukÖlçme ve Değerlendirme sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Tarihî İpek Yolu’nun Doğu ve Batı kültürlerine olan etkisini yazınız.

İpek ve baharat yolları üzerine kervansaraylar kurulmuştur. Tüccarlar bu kervansaraylarda konaklamışlardır. Tüccarlar geçtikleri yerlere kendi kültürlerini de taşımışlardır. Doğu ve Batı kültürel etkileşimde bulunmuşlardır. Örneğin Avrupa matbaa, kağıt ve barutu Doğu kültüründen almıştır.

  • Türklerin İslamiyet’i kabulleriyle beraber siyasi, sosyal ve kültürel alanda yaşadıkları değişimleri nelerdir?

Türklerin İslamiyet’i kabulü öncesi                 Türklerin İslamiyet’i kabulü sonrası

Örfi hukuk kuralları vardı.           Şer’i ve örfi hukuk kuralları vardı.

Tapınaklar vardı.                           Camiiler inşa edildi.

Heykeltıraşlık yaygındı.                Edebiyat önem kazandı.

Ahiret inancı vardı.                        Ahiret inancı vardı.

Yöneticileri han, hakan ve kağan unvanı aldı.   Hükümdar ve sultan unvanı kullanıldı.

Toprak kazanmak esastı.               Cihat anlayışı benimsendi.

Hırsızlık yapmamak, yalan söylememek gibi ahlaki ilkeler vardı. Ahlaki değerler önemlidir.

Bilimsel araştırmalar yapıldı.           Bilim merkezi olarak medrese açıldı.

Gök Tanrı inancı vardı.                    Allah inancı vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.