Tarihsel süreç içerisinde insan hakları ve demokrasi ile ilgili yapılan yasalar ve bildirgelerin benzerlik ve farklılıkları

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Bizi Koruyanlar sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Tarihsel süreç içerisinde insan hakları ve demokrasi ile ilgili yapılan yasalar, bildirgeler, sözleşmeler ve Veda Hutbesi ile ilgili ayrıntılı bilgi toplayınız. Belgeler arasındaki benzerlik ve farklılıkları aşağıya yazınız.

Benzerlikler: Bu metinlerin tümünde temel insan haklarına ve özgürlüklere vurgu yapılmıştır.

Faklılıklar: Hammurabi Yasaları ve Kanuni’nin Kanunlarında hakların ihlali halinde uygulanacak cezalarda belirtilmiştir. Veda Hutbesi Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından açıklandığından dini açıdan da bağlayıcılığı vardır.

  • Hangi belge sizce daha demokratiktir? Neden?

Bence Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi daha demokratiktir. Çünkü kendinden önceki bütün metinlerin derlenerek yeniden yazılmış halidir.

  • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin en önemli özelliği nedir?

Devletlerin, II. Dünya Savaşı sonrası bireylere tanınan temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleşmesi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin en önemli özelliğidir.  Bu bildiri ile temel, medeni, siyasi hakların yanında kültürel, ekonomik ve toplumsal haklara ilişkin genel tanımlar yapılmıştır.

  • İnsan hakları ile ilgili gelişmelerdeki tarihlerin birbirlerine yakınlıkları ve uzaklıkları ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

İnsan hakları tarihsel süreç içerisinde gelişimini her zaman sürdürmüştür. Fakat en önemli kazanımlar 18. Yüzyıl ve sonrasında yaşanmıştır.

  • Özgürlükler hangi durumlarda sınırlandırılabilir?

Özgürlükler kötüye kullanıldığında, devletin ve milletin bütünlüğünü bozmaya yönelik kullanıldığında, olağanüstü haller, seferberlik ve savaş hallerinde sınırlandırılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir