Tasavvufi yorum ne demektir? Açıklayınız.

  • Tasavvufi yorum ne demektir? Açıklayınız.

Ahlakla ilgili konular üzerinde yoğunlaşarak, insanları manevi bir eğitimden geçirip, ahlaklarını güzelleştirmek için İslam’ın temel ilkelerine dayanarak ortaya çıkan yoruma tasavvufi yorum denir. Tasavvufi yorumlarda amaç insanların, geçecekleri manevi eğitim ile olgunlaşarak Allah’a (c.c.) gönülden bağlanmayı sağlanmaktır. Tasavvufi yorumlar ile sevgi, saygı ve hoşgörü gibi değerlerin toplumlarda yayılması sağlanmış, farklı sosyal ve kültürel ortamlardan gelen insanların bir arada huzur içinde yaşaması sağlanmıştır. Tasavvufi yorumların önemli temsilcilerinden olan Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Abdülkadir Geylani gibi büyüklerimiz İslam dininin geniş coğrafyalara yayılmasında büyük bir rol oynamışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.