TBMM’nin görev ve yetkileri nelerdir?

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen TBMM sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Aşağıdaki TBMM’nin Genel Ağ sayfasını inceleyiniz. Genel Ağ sayfasından yararlanarak TBMM’nin görev ve sorumlulukları ile ilgili çıkarımlarda bulununuz. Çıkarımlarınızı Genel Ağ sayfasının altındaki boşluğa yazınız. TBMM’nin görev ve sorumlulukları nelerdir? Türkiye Büyük Millet meclisinin görev ve yetkileri nelerdir?

  • TBMM’nin görev ve yetkileri: Anayasanın 87. Maddesinde sayılmıştır.

Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak

Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek

Bakanlar Kuruluna belirli konularda Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi Vermek

Bütçe ve Kesin Hesap tasarılarını Görüşmek ve Kabul Etmek

Para Basılmasına Karar Vermek

Savaş İlânına Karar Vermek

Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasını Uygun Bulmak

Genel ve Özel Af İlânına Karar Vermek.

  • Ayrıca anayasanın diğer maddeleri ile TBMM’ye aşağıdaki görev ve yetkiler verilmiştir.

Anayasayı değiştirmek

Kalkınma planlarını onaylamak

TBMM içtüzüğünü yapmak

Kanun Hükmünde Kararnameleri onaylamak, değiştirmek, reddetmek

Olağanüstü hal veya sıkıyönetim kararlarını onaylamak, süresini her defasında 4 ayı geçememek üzere uzatmak, kaldırmak

TBMM Başkanını ve Başkanlık Divanı üyelerini seçmek

Anayasa Mahkemesine üye seçmek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerini seçmek

Sayıştay Başkanı ve üyelerini seçmek

Kamu Başdenetçisini seçmek

Süresi dolmadan TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek

Bakanlar Kuruluna kuruluş aşaması ve görevi sırasında güvenoyu vermek

Cumhurbaşkanını vatana ihanetten dolayı Yüce Divana sevk edebilmek

Milletvekili dokunulmazlığını kaldırmak

TBMM üyeliğinin düşmesine karar vermek

Türk Silahlı kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin vermek

Kamu iktisadi teşebbüslerini denetlemek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir