TEMA, TÜRÇEV, ÇEVKO hakkında bildiklerinizi kısaca söyleyiniz.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 3. TEMA DOĞA VE EVREN Bu Nehir Bizim hazırlık çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Aşağıda adları verilen vakıf ve dernekler hakkında bildiklerinizi kısaca söyleyiniz. TEMA, TÜRÇEV, ÇEVKO hakkında bildiklerinizi kısaca söyleyiniz

TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı): TEMA Vakfı, Yaşamın kaynağı olan toprağa sahip çıkarak erozyonla mücadelenin mümkün olduğunu tüm topluma anlatan bir vakıftır. Yürüttüğü projeler ile ülkemizin ağaçlandırılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Erozyon, çoraklaşma, çölleşme, kirlilik, hatalı tarım teknikleri ve amaç dışı arazi kullanımını önleme gibi alanlarda çeşitli projeler yürütmektedir.

TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı): Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) 1993 yılında, Turizm Bakanlığı önderliğinde, Mavi Bayrak Programı’nın ülkemizde de başlatılabilmesi amacı ile kurulmuştur. Her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması, arazilerin ve tabii kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi gibi alanlarda projeler yürütmektedir.

ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı): ÇEVKO Vakfı, Türkiye’de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla, 1 Kasım 1991’de kurulmuştur. Cam, metal, plastik, kompozit ve kağıt/ karton türü ambalaj atıklarının sağlıklı, temiz bir şekilde geri kazanımlarının sağlanması amacıyla, gereken sistemin oluşturulması için çalışmalar gerçekleştirmektedir.

“TEMA, TÜRÇEV, ÇEVKO hakkında bildiklerinizi kısaca söyleyiniz.” için 12 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.