Temel değerler olmasaydı toplumda ne tür problemler meydana gelebilirdi?

Temel değerler olmasaydı toplumda ne tür problemler meydana gelirdi?

Temel değerler kavramını öncelikle açmak gerekmektedir. Temel değerler yani büyüklere saygı, küçüklere sevgi, milli ve vatani değerlere saygı, dini gereklilik gibi sosyal esaslar bu temel değerler içinde sayılabilir. Peki bu gibi değerler olmasaydı toplumda ne tür problemler olurdu?

  1. Toplumlar böyle değerlerle belli bir kimliğe sahip olurlar. Böyle bir kimlik sahibi olamazlardı. Bir milleti karakterize eden milli ve dini değerleridir. Böyle bir üstünlükten mahrum kalırlardı.
  2. Bağımsızlıkları olmazdı.
  3. Belli kendilerine güvenen bir tarihleri olmazdı.
  4. Geleceğe güvenle bakamazlardı.
  5. Başka milletlere kendilerini anlatacak belli bir değer ya da değerlerden bahsedemezlerdi.
  6. Başka milletlerin boyunduruğu altında yaşamaya mahkum olurlardı.
  7. Toplum yaşantısı oldukça karışık olurdu. Bazı törenlerin yapılışları çok farklı olacağından rayına oturmamış inançlar silsilesi alıp başını yürüyüp giderdi.
  8. Herkes, her aile ya da birey kendi doğrularını bilir ve o doğrultuda yaşamayı tercih eder, bununla birlikte farklı farklı görüş, inanış ve uygulamalar ortaya çıkardı.
  9. Toplumsal hayat içinden çıkılmaz bir hal alırdı.
  10. Söz konusu milli ve dini değerler bir toplumu toplum haline getiren yegane esaslardır. Bu değerler toplumun birlik beraberlik ve bütünlüğünü sağlar. Eğer bunlar olmasaydı belki toplumlar olamayacak dağılmalar söz konusu olacaktı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.