Tevfik Fikret’in düşünceleri Atatürk’ün hangi inkılapları ile ilişkilendirilebilir?

8.sınıf İnkılap Tarihi dersi için verilen Atatürk’ün Düşünceleri Nasıl Oluştu? sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Tevfik Fikret’in düşünceleri Atatürk’ün hangi inkılapları ile ilişkilendirilebilir? Neden?

Tevfik Fikret’in toplum sorunlarına yaklaşımındaki ileriye dönük özellikleri Atatürk’ü etkilemiş, onun düşüncelerinin etkisi ile eğitim anlayışındaki çağdaşlaşma düşüncesi ile kızların ve erkeklerin eşit şartlarda eğitim alması için Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Eğitimde birlik sağlanmış ve kadın erkek eşitliğine yönelik olarak Medeni Kanunu’nun kabulü ile kadın – erkek eşitliği sağlanmıştır. Onu düşünce özgürlüğü anlayışı ile aklın ve bilim rehberliğinde birçok inkılap yapılmıştır. Onun insana ve insanlığa verdiği değer, halkçılık ilkesinde hayat bulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.