Tevhit Kavramını Açıklayınız.

İslam tevhid dinidir. Tevhit, “vahıt” kelimesinden gelmiş “birlik, birleme, teklik” anlamlarına gelmektedir. Tevhit kavramı kelime-i tevhid ifadesi ile dile getirilir. Bu ifade “la ilahe illallah” tır. La ilahe illallah anlamı itibariyle “Allah’tan başka ilah yoktur” anlamına gelmektedir. İslamiyetin inanç esası tevhit üzerinedir. Fakat bunu sadece bilmek yeterli değil tevhit kavramını kalben tasdik ve dil ile takrir temellidir. Yani Allah’ın yaratıcı olarak birliği ve tekliğine ve O’ndan başka ilah olmadığıma gönülden inanıp bu inancını dil ile söylemektir.

 

İslamiyette tek yaratıcı inancı hakimdir. Onun eşi ve benzerinin olmadığı inancı söz konusudur. Bu konu İhlas Suresi’nde açık ve net bir şekilde özetlenmiştir. İhlas Suresi anlamı itibariyle “Deki Allah birdir, O Samettir (hiçbir şeye muhtaç değil herşey O’na muhtaçtır), O doğmamış ve doğurulmamıştır, O’nun bir eşi veya benzeri yoktur”

 

Tevhit inancı Allah’ım yegane yaratıcı olduğunu kabul etmekle dünya hayatımızı O’nun emir ve yasakları doğrultusunda sürdürmemizi gerekli kılar. Dünya hayatını ölümden sonraki ahiret hayatına bir hazırlık yeri olarak görür. Ve bu inancı taşıyanların bu perspektifle yaşamalarını gerektirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.