There are seven mistakes in the sentences below. CHORES

8.sınıf İngilizce dersi için verilen CHORES sorularından birisi. Soru şu şekilde:

8.sınıf İngilizce Evrensel yayınları çalışma kitabı Sayfa 149

  • There are seven mistakes in the sentences below. Find and correct them. (aşağıdaki cümlelerdeki 7 yanlışı bulun ve düzeltin, İngilizce)

Classroom Rules (Sınıf Kuralları, İngilizce)

Raise your hand after (before) speaking.

Listen to others when they speak.

Don’t focus on your task.

Do your homework.

Don’t bring your school materials.

Listen to your teacher.

Cooperate with your group.

Keep your hands dirty (clean ).

Don’t write on your desk

Use computers with care.

Clean your desk.

Come to the class late early.

Be disorganized (tidy and neat).

Put your rubbish in the bin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.