Tımar sistemi ne zaman ve neden bozulmuştur?

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Tımar Sistemi etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Tımar sistemi ne zaman ve neden bozulmuştur?

Tımar sistemi 18.yüzyıl sonlarına doğru bozulmaya başlamıştır. Tımar sisteminin bozulma nedenleri: Tımar topraklarının haksız biçimde dağıtılması, Celali isyanının etkisi ile üretimin azalması, fetihlerin azalması sonucu tımar için verilecek yeni toprakların olmaması,  köylülerden alınan vergilerin arttırılması sonucu köylülerin toprakları terk etmesi, tımarlı sipahilerin modern ordularda yeterince başarılı olamaması ve orduda geri hizmetlere verilmesi.  • Tımar sistemi ne zaman ve niçin kaldırılmıştır?

16.yüzyılda Avrupa’da ateşli silahların yaygınlaşması ve tımarlı sipahilerin ateşli silahlar kullanmaması sadece ok, yay, kılıç ve mızrak kullanan birlikler olması. Ateşli silah kullanan ordu birlikleri olan yeniçerilerin öneminin ve sayısının artması ve bunlara ödemelerin para olarak yapılması sonucu devlet bütçesinin zorlanması sonucu topraklardan elde edilen gelirlerin doğrudan devlete verilmeye başlaması ile tımar sistemi önemini yitirmiş ve 1839 yılında Tanzimat fermanı ile kaldırılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.