Toplumda bir görüşün kabul edilmesinde ya da değiştirilmesinde kitle iletişim araçlarının rolü nedir?

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen Kamuoyu ve Basın sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Toplumda bir görüşün kabul edilmesinde ya da değiştirilmesinde kitle iletişim araçlarının rolü nedir?

Kitle iletişim araçları yaptıkları yayınlarla bir görüş hakkındaki olumlu bir düşüncenin toplumun geniş kesimlerine yayılmasını sağlayabilir. Halkın dikkati bu görüş üzerine çekilerek, bu görüşün sadece olumlu yönleri kamuoyuna aktarılarak bu görüşün kabul edilmesine katlı sağlayabilir. Bu durumun tam tersi olarak bu görüşün sadece olumsuz yanlarının gösterildiği yayınlar ile kararın değiştirilmesine etki edebilir. Fakat medyanın asıl görevi bir konu hakkına farklı görüş ve düşüncelere yer vererek, halkın zihninde özgür düşüncenin oluşmasına katkı sağlamak olmalıdır.

Kitle iletişim araçları yaptıkları yayınlarla gündemi belirledikleri için yayınların öncelik verdiği konular toplumun zihninde önemli ve öncelikli hale gelir ve bu konuda kamuoyu oluşturulmuş olur. Bu nedenle bir görüşün kabul edilmesinde ya da değiştirilmesinde en etkili araçların başında gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.