Toplumlarda görülen ahlaki değerlerdeki farklılığın kaynağı ne olabilir?

Toplumlarda görülen ahlaki değerlerdeki farklılığın kaynağı nedir?

Toplumlar bazı değerleriyle yaşamakta varlıklarını idame ettirmektedir. Bir toplum dünya üzerinde varlığını devam ettirdiği müddetçe onun inanç, ahlaki değer, gelenek ve görenekleri de beraberinde kendini göstermeye ve uygulanmaya devam edecektir. Fakat bu durum toplumdan topluma farklılık arz etmektedir.

Söz konusu farklılık için birkaç nokta söylenebilmektedir. Toplumlarda atalardan gelen bakış açıları ve genel görüşleri farklıdır. Böyle farklılıklar ahlaki değerlerdeki ayrılığa da yol açmaktadır. Bunlar tamamen toplumların geçmişlerinden günümüze kadar getirdikleri ön kabulleri ve inanışları gereğidir. Tarihleri, önceki nesiller bir önceki ve daha önceki nesillerin yaşam anlayışları bu ahlaki değerleri nesilden nesle aktarıp gelir.

Örnek olarak bazı ülkelerinde 18 yaşını doldurmuş gençler (reşit) baba evinden çıkıp kendine ayrı bir ev tutarak yaşar. Bizde böyle bir kabul yoktur. Çocuklar anne ve babalarına isimleriyle hitap ederler kültürleri bunu gerektirir. Bu durum bizim ahlaki değerlerimizde kesinlikle yoktur. Anne babalara isimle hitap etmek son derece saygısızlık olarak kabul edilir. İşte bu örnekler sadece ikisi. Bunları çoğaltmak pekala mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.