Toplumsal bir ihtiyacı karşılayacak sivil toplum kuruluşu kuracağınızı düşününüz.

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite ETKİN VATANDAŞLIK, Halka Hizmet Edenler etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Çevrenizde gördüğünüz toplumsal bir ihtiyaç belirleyiniz. Bu ihtiyacı karşılayacak bir sivil toplum kuruluşu kuracağınızı düşününüz.

1.Sivil toplum kuruluşunuz hangi toplumsal ihtiyaca yönelik olacaktır?

Doğanın ve çevrenin korunması.

2.Sivil toplum kuruluşunuzun adı ne olacaktır?

Doğa ve Çevre Vakfı

3.Sivil toplum kuruluşunuz insanlara nasıl yardım edecektir?

Bu kuruluş ile toplumda doğa kirliği ve çevre sorunlarına karşı duyarlılık oluşturularak insanların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamaları sağlanacaktır.

4.Sivil toplum kuruluşunuza destek sağlamak için neler yapacaksınız?

Okullarda doğa ve çevre sorunluları ile ilgili sunumlar yaparak öğrencilerde doğayı koruma ve çevreyi kirletmeme konusunda hassasiyet oluşturacağız. Çevreyi kirleten fabrikalar için imza kampanyaları başlatarak arıtma ve filtre sistemlerinin kurdurulması konusunda kamuoyu oluşturacağız. Düzenlenen etkinlikler ile doğaya atılan çöplerin gönüllüler tarafından toplanmasını sağlayacağız.

5.Sivil toplum kuruluşunuzun çalışmalarını halka nasıl duyuracaksınız?

Çalışmalarımızı öncelikle sosyal medya üzerinden çevremizdeki mahallemizdeki kişilere duyuracağız. Sonrasında hazırlayacağımız broşürlerle çevre sorunlarını dikkat çekerek toplumun bu konularda bilinçlenmesini sağlayacağız.

“Toplumsal bir ihtiyacı karşılayacak sivil toplum kuruluşu kuracağınızı düşününüz.” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.