Toplumsal hayatı düzenleyen yasaların önemi nedir?

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Birlikte Yaşamak İçin sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Toplumsal hayatı düzenleyen yasaların önemi nedir?

İnsanların bir arada yaşadığı toplumda huzur ve düzenin korunması için bir takım kuralların olması gerekmektedir. Bu kurallar bazen dini, bazen ahlaki, bazen gelenek bazen de yasalar tarafından tanımlanır. Kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması, toplum düzeninin ve huzurun sağlanması için kurallara uymayan kişilere bir takım yaptırımlar uygulanması gerekmektedir.  Toplum düzenin yaşatılması için devlet tarafından çıkarılan yasalar ile bireylerin uyması gereken kurallar e özgürlüklerinin sınırları yasalarla çizilir, bu kurallara uymayanların karşılaşacakları yaptırımlar ve cezalar tanımlanır. Toplumu oluşturan bireyler kurallara uymadıklarında alacakları cezaları bildikleri için kurallara uygun olarak hareket ederler ve bunun sonucu olarak toplum düzeni ve huzuru korunmuş olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.