Toplumumuzda büyüklere gösterilen saygının kaynağı ne olabilir? Düşününüz.

Toplumumuzda büyüklere gösterilen saygının kaynağı ne olabilir? Düşününüz.

Toplum olarak “saygı” kavramı diğer toplumlara nazaran daha bir hassastır. Saygıda kusur edildiğinde bireyler ve toplum tarafından bu durum “saygısızlık” olarak ifade edilir ve bu davranış yadırganır. Peki üzerinde hassasiyetle durulan büyüklere gösterilen bu saygının kaynağı nedir?

  1. Güzel dinimiz İslamiyet büyüklere saygı göstermeyi bizlere öğütlemiştir. Daha da açarsak onlara hürmetle yaklaşmak, davranmak ve onlarla bu çerçevede konuşmak dinimizin tavsiye ettiği güzel ahlak davranışlarıdır. Bunların içinde anne babaya itaat, el öpme, büyüklerin evlerini ziyaret etme gibi davranışları sayabiliriz.
  2. Milli olarak ya da millet olarak bizim bazı değerlerimiz vardır. Geçmişten getirdiğimiz değerlerimiz. İşte bu kavramların arasında saygı da bulunmaktadır. Genelgeçer (herkesçe kabul görmüş) bir konudur. Herkesçe kabul görmüş kaidelerimizdendir büyüklere saygı.
  3. Tarihimize baktığımızda tarihimiz kaynaklıdır da diyebiliriz. Atalarımızın yaşantılarına baktığımızda hep büyüğe hürmet gösterildiğini görmekteyiz. Ama bu konuda tarih okumayı sevmek ve Türk tarihi, yaşantı ve hayatlarını öğrenmek gerekir.
  4. Toplumsal gelenek ve göreneklerimiz büyüklere saygı hususunda oldukça yaptırım gücüne sahiptir. Toplumumuzun geçmişten getirdiği bu gelenek ve göreneklerimiz büyüklere itaati şart koşmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir