Türk-İslam bilginlerinin çalışma alanlarını ve çalışmalarıyla bilimsel birikime nasıl katkı sağladığını aşağıdaki ilgili alanlara yazınız.

7.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 4. Ünite Bilim, Teknoloji ve Toplum sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Türk-İslam bilginlerinin çalışma alanlarını ve çalışmalarıyla bilimsel birikime nasıl katkı sağladığını aşağıdaki ilgili alanlara yazınız. (sayfa132)

El Harezmi- eseri, çalışma alanı: Cebirin kurucusudur, matematik alanında çalışmıştır.

Bilimsel birikime katkısı: sıfırı ilk kez kullanmıştır.

El Hazini-eseri, çalışma alanı: fizik, kimya, matematik ve astronomi dallarında eserler vermiş, hassas teraziler, basınç ve yer çekimi konularında çalışmalar yapmıştır.

Bilimsel birikime katkısı: teraziyi icat etti.

Ali Kuşçu– eseri, çalışma alanı: astronomi ve matematik alanında çalışmalar yapmıştır. Enlem ve boylamları hesaplamıştır.

Bilimsel birikime katkısı: güneş saatleri yapıp, ay haritasını çizmiştir.

Farabi– eseri, çalışma alanı: felsefe, mantık, astronomi ve müzik alanında çalışmaları vardır. Ses dalgaları ile ilgili deneyler yapmıştır.

Bilimsel birikime katkısı: müzik aletlerinin yapımı için kurallar belirlemiştir.

El Cezeri– eseri, çalışma alanı: mühendislik alanında çalışmalar yaptı. Kitabü’l-Hiyel kitabını yazmıştır.

Bilimsel birikime katkısı: robot ve otomatik makinelerin ilk örneklerini yaptı.

Piri Reis– eseri, çalışma alanı: coğrafya alanında çalışmaları vardır. Kitab-ı Bahriye eseridir.

Bilimsel birikime katkısı: Amerika kıtasını gösteren en eski haritayı yapmıştır.

İbn-i Sina– eseri, çalışma alanları: tıp, felsefe, kimya, astronomi, matematik alanlarında çalışma yapmıştır. El –Kanun Fi’t-Tıb isimli eseri vardır.

Bilimsel birikime katkısı: ilk defa sonda aletini kullandı, damar içi şırıngasını yaptı.

İbni Haldun– eseri, çalışma alanı: sosyoloji, tarih, felsefe ve siyaset alanlarında çalışmalar yapmıştır. Mukaddime ve Kitabü’l-İber isimli eserleri vardır.

Bilimsel birikime katkısı: toplum biliminin temelini atmıştır.

Katip Çelebi– eseri, çalışma alanı: coğrafya, tarih, tıp ve astronomi alanlarında çalışmıştır. Tuhfetü’l- Kibar fi Esfari’l-Bihar eseridir.

Bilimsel birikime katkısı: Osmanlı coğrafyacılığında çığır açmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.