Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesiyle çocuklar yeni haklar elde ettiler. Doğru yanlış

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 2.Ünite: Adım Adım Türkiye Değerlendirme sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini yazınız.

(D) Ülkemizde tarihî mekânların çok olması tarihsel zenginliğimizin de bir göstergesidir.

(Y) Selimiye Camii ve Efes Antik Kenti önemli doğal varlıklarımızdandır.

(D) Mimari, el sanatları, yemekler, türküler, halk oyunları kültürel özellikleri yansıtan öğelerdir.

(Y) Kültürel özelliklerin benzerliği kültürel zenginliğin bir göstergesidir.

(D) Atatürk, Türk toplumunun ihtiyaçlarından ve dünyadaki bilimsel gelişmelerden yola çıka­rak inkılapları başlattı.

(Y)Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesiyle çocuklar yeni haklar elde ettiler. (Medeni Kanun’la eşlerin boşanması  halinde çocukların hakları güvence altına alındığı için cevabı “D” olarak da işaretlenebilir.)

(D) Atatürk ilkelerinden laiklik, devletin bütün dinlere karşı eşit mesafede durması esasına dayanır.

(Y) Meclisin açılması, saltanatın kaldırılması devletçilik ilkesiyle ilişkilidir.

(D) Türk Tarih Kurumunun kurulması milliyetçilik ilkesiyle ilişkilidir.

(Y)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.