Türk milleti, Atatürk’ün önderliğinde kavuştuğu cumhuriyet yönetimiyle hangi hak ve hürriyetlere sahip olmuştur?

3.sınıf Hayat Bilgisi dersi için verilen “Okul Heyecanım” Teması Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları ödev sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Türk milleti, Atatürk’ün önderliğinde kavuştuğu cumhuriyet yöneti­miyle hangi hak ve hürriyetlere sahip olmuştur?

En başta kendi yöneticilerini seçme hakkına kavuşmuştur. Kadınlara oy kullanma hakkı tanınmıştır. Her vatandaşa bir soyadı verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.