Türk ve Müslüman bilim insanlarından beş tanesi hakkında araştırma yapınız.

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Türk Ve Müslüman Bilginleri Araştırıyorum sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Türk ve Müslüman bilim insanlarından beş tanesi hakkında araştırma yapınız.

Adı: Battani

Yaşadığı yıllar: 858-929

Çalışma yaptığı bilim dalları: astronomi, astroloji ve matematik

Eserleri: ay tutulması ve yıldızların anlatıldığı Kitâbü Mârifet-il Metâli-il Bürûc fî mâ beyne erbe-il felek, yıldızların yan yana gelme ölçülerinin anlatıldığı Risâletünfî tahkîk-i akdâr-il ittisâlât ve Ez-Zîyc:

Bilim ve teknolojiye katkısı: Güneş Yılını 365 gün, 5 saat, 46 dakika ve 24 saniye olarak ölçmüştür.

Adı: İbni Rüşd

Yaşadığı yıllar: 14 Nisan 1126 – 10 Aralık 1198a

Çalışma yaptığı bilim dalları: felsefe, fıkıh, matematik ve tıp

Eserleri: Sofistika Şerhi, Kavl fî Âlât el-Teneffüs (Solunum Üzerine), Makâle fi el-Tiryâk (Tiryak Üzerine)

Bilim ve teknolojiye katkısı: felsefe alanında Aristo’nun eserlerine yazdığı şerhlerle tanınmıştır.Adı: Ali bin Abbas

Yaşadığı yıllar: 932-994

Çalışma yaptığı bilim dalları: tıp ve fizik

Eserleri: Kitab Kamilü-s Sina, Kitab el-Maliki

Bilim ve teknolojiye katkısı: ilk kanser ameliyatını yapmıştır. Sara, kısmi felç, koma hali, sıcak ve soğuk menenjit gibi hastalıkları tanımlamıştır

Adı: İbn Nefis

Yaşadığı yıllar:1210-1288

Çalışma yaptığı bilim dalları:  tıp ve anatomi, fizyoloji,  psikoloji, astronomi, kozmoloji ve jeoloji

Eserleri: 80 ciltlik Eş-Şâmil fit-Tıb ve Göz hastalıklarıyla ilgili Kitâb-ül-Mühezzeb fil-Kuhl

Bilim ve teknolojiye katkısı: kılcal damar ve koroner dolaşımları da ilk keşfeden kişidir.

Adı: Cabir Bin Hayyan

Yaşadığı yıllar: 721 – 805

Çalışma yaptığı bilim dalları: fenbilimleri,  simyacılık, kimya ve eczacılık; fizik, astronomi

Eserleri: Kitab al-Kimya

Bilim ve teknolojiye katkısı: kimya bilimine “baz” kavramını kazandırmıştır. Sitrik asit, Asetik asit, Tartarik asiti keşfetmiştir.

 

“Türk ve Müslüman bilim insanlarından beş tanesi hakkında araştırma yapınız.” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.