Türkçe Ana Dilimiz ve Dilde Atatürkçülük metinlerini karşılaştırınız.

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite Milli Kültür Türküler Dolusu etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Aşağıda bulunan her iki metni de noktalama işaretlerine uyarak, vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuyunuz. Ardından iki metnin özelliklerini karşılaştırınız, soruları cevaplayınız.
  • Türkçe Ana Dilimiz ve Dilde Atatürkçülük metinlerini karşılaştırınız.

1.Hangi metin dizelerden oluşmuştur?

a ( X )  b (  )

2.Hangi metinde ritimli sözlerin, uyumlu seslerin kullanımı daha belirgindir?

a ( X )  b (  )

3.Hangi metinde daha az sözle daha çok şey anlatılmıştır?

a ( X )  b (  )

4.Hangi metinde duygulara daha çok hitap edilmiştir?

a ( X )  b (  )

5.Hangi metinde kendi anlamları dışında kullanılarak çağrışımlara yol açan kelimeler bulunmaktadır?

a ( X )  b (  )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.