Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

6.sınıf Anadolu Yayınları Sosyal Dersi 6.Ünite Yönetime Katılıyorum Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

Türkiye’de yasama, yürütme ve yargı birbirinden ayrıdır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi vardır. Bu üç etken farklı kurumlar tarafından yürütülür. Yasama TBMM, yürütme Cumhurbaşkanı yargı da bağımsız mahkemelerce yürütülür. Ülke için gereken kuralların konulması ve değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle, konulan bu yasaların uygulatılması Cumhurbaşkanlığınca, yasaların ihlal durumlarında ise yargı mahkemelerince idare denetlenmiş olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.