Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim şekli nedir?

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen Yönetimin Özü sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim şekli nedir? Açıklayınız.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim şekli cumhuriyettir. Halk, her dört yılda bir yapılan genel seçimlerle kendi yöneticilerini seçerek egemenlik hakkını kullanır. Yasalarla belirlenen özellikleri taşıyan her vatandaş seçme ve seçilme hakkını kullanabilir. Yapılan seçimler sonucu milletvekili seçilen kişilerin oluşturduğu meclis yasa çıkarma faaliyetinde bulunur. Mecliste her milletvekili duygu ve düşüncelerini özgürce açıklayarak, vatandaşların sorunlarını gündeme getirebilir. Devletin yönetimi yasama, yürütme ve yargı organları tarafından kuvvet ayrılığı ilkesi ile yerine getirilir.  Bu ilke ile devlet yönetiminde bir gücün diğer güce baskı yapmasının önüne geçilmiş olur. Yasam yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kullanılır. Yürütme yetkisi, cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir. Yargı yetkisi, bağımsız mahkemelerce kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.