Türkiye’de tarımı destekleyen kurum ve kuruluşların amaçlarının ne olduğunu araştırarak ilgili alanlara yazınız

7.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 5. Ünite Üretim, Dağıtım ve Tüketim sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıda Türkiye’de tarımı destekleyen bazı kurum ve kuruluşlar verilmiştir. Bu kurum ve kuruluşların amaçlarının ne olduğunu araştırarak ilgili alanlara yazınız. (sayfa148)

DSİ – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü: Ülkemizdeki bütün su kaynaklarının plânlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumludur, tarımsal alanların sulanması, su kuyularının açılması, sulama kanal ve göletlerinin yapılması gibi alanlarda faaliyetler yürütür.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI: Gıda üretimi, güvenilirliği, toprak ve su kaynaklarının korunması, güvenliği ve güvenirliği, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması ile verimli kullanılmasını sağlamak için faaliyetler yürütür.

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ: Tarımsal sanayinin gelişmesini sağlamak, Gıda, sigorta, bireysel emeklilik, hayvancılık, gübre, yem, tohum, sera ve sulama sistemleri, lojistik, lisanslı depoculuk gibi alanlarda faaliyetler yürütür.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM): Tarım ve tarıma dayalı sanayinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetleri üretmek için faaliyetler yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.