Türkiye’deki su kaynaklarını araştırınız.

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 5. TEMA DOĞA VE EVREN Akdeniz’le Röportaj hazırlık çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Türkiye’deki su kaynaklarını araştırınız.

Ülkemizin su kaynakları: yeraltı suları, akarsular, göller ve denizlerdir. Su kaynakları günlük hayatın vazgeçilmez bir unsuru olan içilebilir su ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra; ulaşım, tarımsal sulama, enerji üretimi ve balıkçılık gibi ihtiyaçlar için de kullanılmaktadır.

Yeryüzünden sızarak yeraltındaki geçimsiz bir tabakanın içindeki çatlak ve boşluklarda tutulan sular yeraltı sularını oluşturur. Marmara bölgesinde Adapazarı ve Balıkesir; Doğu Anadolu bölgesinde Muş ve Malatya yer altı suyu bakımından zengin bölgelerdir. Konya, Eskişehir, Bursa, İzmir illeri bazı kentlerimizin içme suyu ihtiyacı yeraltı sularından sağlanır. Yeraltı suları sondaj yöntemi ile yeryüzüne çıkarılır ve bu kaynaklar “Artezyen Kaynaklar” olarak isimlendirilir.

Türkiye akarsular bakımından zengin bir ülkedir. Kaynakları ülkemiz topraklarında olan birçok akarsu farklı denizlere dökülmektedir.  Marmara Denizi’ne Susurluk/Simav Çayı, Biga Çayı, Gönen Çayı; Ege Denizi’ne Gediz ve Meriç nehirleri ile Büyük Menderes, Küçük Menderes; Karadeniz’e Sakarya, Filyos, Kızılırmak, Yeşilırmak, Çoruh ırmakları; Akdeniz’e Asi, Seyhan, Ceyhan, Tarsus, Dalaman ırmakları dökülür. Kaynakları ülkemizde olup farklı ülkelerde son bulan: Fırat ve Dicle nehirleri Basra Körfezi’ne; Aras ve Kura nehirleri Hazar Denizi’ne dökülür.

Ülkemizde tabii ve yapay olmak üzere birçok göl bulunmaktadır. Türkiye’de göllerin toplandığı başlıca dört bölge vardır: Göller Yöresi (Eğirdir, Burdur, Beyşehir ve Acıgöl), Güney Marmara (Sapanca, İznik, Ulubat, Kuş Gölleri), Van Gölü ve çevresi, Tuz Gölü ve çevresi. Ülkemizde dağlarda bulunan küçük göllerle birlikte 120’den fazla tabii gölün yanında insanlar tarafından yapay olarak oluşturulan 706 adet baraj gölü bulunmaktadır. En büyük ve en derin tabii göllümüz olan Van Gölü’nün alanı 3.712 km2  olup yükseltisi 1.646 metredir. En büyük yapay gölümüz olan Atatürk Barajı’nın yüzey alanı 817 km2’dir.

Türkiye üç tarafı denizler ile çevrili bir ülkedir. Bunlar Akdeniz, Ege Denizi, Karadeniz ve Marmara Denizi’dir. Denizler tuzluluk oranının fazla olması nedeni ile i.me suyu ve tarımsal sulama için kullanılamaz; ulaşım, ticaret ve balıkçılık faaliyetleri için kullanılır.

Su varlığına göre ülkeler; Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1.000 m3’ten daha az ise Su Fakirliği yaşan ülke,  2.000 m3’ten daha az ise Su Azlığı yaşan ülke, 8.000-10.000 m3’ten daha fazla ise Su Zengini ülke şekilde sınıflandırılmaktadır. Türkiye 1.519 m3 kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı ı ile su azlığı yaşayan bir ülke konumundadır.

“Türkiye’deki su kaynaklarını araştırınız.” için 27 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.