Türkiye’deki ulaşımla ilgili olgu, görüş ve genelleme içeren bir araştırma yapınız.

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Köprüden Geçemedim sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Türkiye’deki ulaşımla ilgili olgu, görüş ve genelleme içeren bir araştırma yapınız. Ülkemizde ulaşım ve taşımacılık:

Kişilerin veya eşyaların bir yerden başka bir yere aktarılması ya da taşınması olarak tanımlanan ulaşım, ülkeler arası, şehirlerarası veya köyler arası bir noktadan başka bir noktaya gidiş-gelişi ifade etmektedir. Ulaşım türleri karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu olarak dört sınıfa ayrılabilir. Bir ülkedeki ulaşım imkânlarının gelişmişliği o ülkenin ekonomik olarak gelişmişliğin de bir göstergesidir. Bir ülkenin ulaşım olanaklarının gelişmişliği ekonomisine bağlı olduğu kadar o ülkenin yüzey şekillerine, iklimine ve beşeri faktörlerine de bağlıdır. Yüzey şekilleri ve yükseltiler ulaşım olanaklarının gelişimini etkileyen en önemli faktördür. Türkiye’de 1950’li yıllardan sonra yaşanan gelişmeler ile ulaşım olarak ve ulaşım araçları büyük gelişme göstermiş, bunun sonucu olarak da sanayi ve ticarette kayda değer gelişmeler yaşanmıştır.  2015 yılı itibariyle ulaşımda yük taşımacılığının; %89,9’u karayolu, % 3,9‘ u demiryolu, % 6,3 ise denizyolu ile yapılmaktadır. Yolcu taşımacılığının % 89,2’si karayolu, % 1,1’i demiryolu, % 0,6’sı denizyolu ve % 9,1’i havayolu ile yapılmaktadır.

Türkiye’deki en yaygın ulaşım türü karayolu ulaşımıdır. Yolcu taşımacılığının yaklaşık % 90’ı, yük taşımacılığının % 70’i karayolu ile yapılmaktadır. Otoyol, devlet yolu, ve il yollarının oluşturduğu karayolu ağımız 2017 yılı itibariyle toplam 66 774​ km dir. Yüzey şekillerinin ve yükseltilerin karayolu yapımını zorlaştırıcı etkisi yapılan geçitlerle aşılmıştır. Ülkemizdeki önemli geçitler bölgeleri birbirine bağla özelliği ile karayolu ulaşımında öneli bir yere sahiptir. Bolu Dağı Tüneli; Marmara bölgesi ile İç Anadolu bölgesini, Aslanlı Tüneli; Akdeniz bölgesi ile Güney Doğu Anadolu bölgesini,  Ovit Tüneli; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’yu birbirine bağlayan önemli geçit ve tünellerdir.

En ucuz kara ulaşımı türü olan demiryolu ülkemizde ilk kez 1866 yılında İzmir – Aydın arasında yapılmıştır. 2017 yılı itibariyle yaklaşık 13.000 km olan demiryolu uzunluğunun, son yıllarda yapımına ağırlık verilen toplam 1.213 km uzunluğundaki hızlı tren hatları ile ulaşıma önemli katkılar sağlamıştır.

Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması ve kıyılarının doğal liman özelliğinde olması ülkemizin önemli limanlara sahip olmasını sağlamıştır. Deniz ulaşımı ile kıtalar arasında ithalat ve ihracat daha ucuz ve kolay olması denizyolu ulaşımının en önemli özelliğidir. Türkiye’nin ticari mallarının yaklaşık %80’i deniz yolu ile taşınır. En önemli limanlarımız; İstanbul limanı, İzmir limanı, Mersin limanı ve Antalya limanıdır.

Havayolu ulaşımı son yıllarda yapılan yeni hava limanları ile oldukça gelişmiştir. Ülkemizde bulunan toplam 55 havalimanı ile yapılan iç hatlar yolcu taşımacılığı ile ulaşımdaki payını her geçen gün arttırmaktadır. En önemli hava limanlarımız; İstanbul- Atatürk Havaalanı, İstanbul- Sabiha Gökçen havaalanı, Ankara- Esenboğa havaalanı, İzmir- Adnan Menderes havaalanı ve Antalya havaalanıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.