Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan ülkelerden birisi olması ne anlama gelmektedir?

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Tarihten Günümüze İnsan Hakları sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan ülkelerden birisi olması ne anlama gelmektedir?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi iki bölümden oluşmaktadır. Sözleşmenin ilk maddesi ile bu sözleşmeyi imzalayan tüm tarafların birinci bölümde tanımlanan hak ve özgürlükleri, kendi yetki alanı içinde bulunan herkese tanıyacakları yükümlülüğünü kabul etmiş oldukları ifade edilmektedir.

Türkiye bu sözleşmeye imza atmakla birinci bölümde sayılan yaşam hakkı, işkence yasağı, ifade özgürlüğü gibi hakların tamamını ülkesinde yaşayan tüm vatandaşlara tanıyacağını taahhüt etmiştir.

Sözleşmenin ikinci bölümünde ise insan hakları uygulamaları ile ilgili uyuşmazlık ve anlaşmazlıkların görüleceği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kuruluşu, görev ve yetkileri ile aldığı kararların bağlayıcılığı konuları detaylandırılmıştır.

Türkiye bu sözleşmeye imza atarak ülkemizde yaşanacak insan hakları ihlalleri konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği kararları uygulama konusunda taahhütte bulunmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir