Türklerin İslamiyeti seçmeleriyle İslamiyetin yayılması arasında nasıl bir bağlantı kuruyorsunuz?

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen İslamiyet ve Türkler giriş sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Türklerin İslamiyeti seçmeleriyle İslamiyetin yayılması arasında nasıl bir bağlantı kuruyorsunuz?

Türklerin boylarının kitleler halinde İslami seçmesi ile İslamın yayılması hızlanmıştır. Özellikle Türklerin savaşçı kimlikleri İslam dininin yayılmasında etkili olmuştur. Kazanılan zaferlerle bir çok yeni bede İslamiyetle tanışmış ve burada Türklerin adaletli davranmaları, halka baskı yapmamaları, fethettikleri yerleri imar etmeleri, oralara köprüler, yollar, hanlar yapmaları orada yaşayan halkın İslam dinini seçmesinde önemli bir rol oynamış ve İslam dinin yayılmasını hızlandırmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.