Ülkemizdeki kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmî ya da özel kurumların listesini yapınız

7.sınıf fen bilimleri kitabında  maddenin yapısı ve özellikleri  ünitesi sorularından biri şu şekildedir:

  • Ülkemizdeki kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmî ya da özel kurumların listesini yapınız.

Kimya mühendisleri odası:yurdun yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklarının bulunması, korunması ve işletilmesinde, tarımsal ve sınai üretimin arttırılmasında, ülkenin sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik kalkınmasında, çevrenin ve tüketicinin korunmasında, kimya mühendisliği mesleğinin gelişmesinde, mesleğin ülke, toplum ve üyelerinin yararları doğrultusunda uygulanması ve geliştirilmesinde çalışmalar yapmaktadır.

TÜBİTAK:Akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek, toplumumuzun yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalar yapmaktadır.Makine kimya endüstrisi kurumu(MKE): kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde, imalat sanayi alanında, her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı madde, makina, teçhizat ve malzeme imalat kapasitelerini karlılık ve verimlilik esasları göz önüne alarak, savunma ve sivil savunma ihtiyaçlarına göre planlama ve ekonomik bir şekilde üretmek ve pazarlamak amacıyla kurulmuştur.

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği: Dernek Kimya Sanayinin ve bağlı alt sektörlerin gelişmesine katkıda bulunmak için,  bakanlıklar ve resmi kuruluşlar nezdinde dile getirip , benzer amaçla kurulmuş Sivil Toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak , çözmek üzere faaliyet göstermektedir.

 

“Ülkemizdeki kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmî ya da özel kurumların listesini yapınız” için 5 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.