Ünlü düşmesi örnekleri. İyiliğin Değerini Bilen Kim metni.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER İyiliğin Değerini Bilen Kim?  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki kelimeleri inceleyiniz. Ünlü düşmesi örnekleri

şehir + e → şehre
karın +ı → karnı
ağız + ın → ağzın
resim + in → resmin

a)“Şehir, karın, ağız, resim” kelimelerini hecelerine ayırınız. Bu kelimelerin son hecelerindeki ünlüleri yuvarlak içine alınız.

şe – hir

ka – rın

a -ğız

re – sim

b)Bu kelimelere gelen ekler hangi seslerle başlamıştır? Yazınız.

–  “e, ı, i” sesleriyle başlamıştır.

c)Bu kelimelere ek getirilince kelimelerde meydana gelen değişikliği açıklayınız.

– Kelimelerin son hecesindeki ünlü harfler kelimelere ek gelince düşmüştür. Ünlü düşmesi olmuştur.

İki heceli ve ikinci hecesinde “ı, i, u, ü” dar ünlüleri bulunan bazı kelimeler ünlü harfle başlayan bir ek aldıklarında kelimenin ikinci hecesindeki “ı, i, u, ü” dar ünlü harf düşer. Buna “ünlü düşmesi” denilir.

  • Aşağıdaki cümlelerde ünlü düşmesine uğrayan kelimeleri işaretleyiniz.

Aklımdan geçen sorulara cevap bulabilecek miyim acaba? (a-kıl)

Oğlunu yanına çağırıp ona saygının önemiyle ilgili bir masal anlattı.(o-ğul)

Karnının ağrısı artık dayanılmaz bir hâl aldı. (ka-rın)

Göğsündeki sızı ne zaman dinecekti? (gö-ğüs)

– Sarımsı saçları annesinin saçlarını hatırlatıyordu. (Sa-rı+ımsı)

  • Ünlü düşmesine örnek olabilecek kelimelerin içinde geçtiği cümleler yazınız.

– Soğuktan burnum akmaya başaldı. (bu-run-um)

– Kapıya omzumu çarptım. (o-muz-u-mu)

– Saçımın kıvrımlarını çok seviyorum. (kı-vır-ım-la-rı-nı)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.