Valinin görevleri nelerdir?

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Yaşadığım İlin Yönetimi sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Yaşadığınız ilin en yetkili devlet memuru kimdir? Sizce bu kişinin en önemli görevleri nelerdir?Valilerin en önemli görevleri:

– İllerin yönetiminden sorumlu en yetkili memuru validir. Valinin en önemli görevleri:

– Vali bulunduğu ilde Devleti, hükümeti ve tüm bakanlıkları temsil eder.

– İlde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının görevlerini yerine getirmesini ve uyum içinde çalışmalarını sağlar.

– Vali, yasaların ve hükümet kararlarının uygulanmasını sağlamak, Bakanlıkların emir ve talimatlarını yürütmekle görevlidirler.

– İlin genel idaresi ve gidişini düzenlemek ve denetlemekle görevlidirler.


– Vali, resmi törenlere devlet temsilcisi sıfatıyla başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder.

– İlde bulunan bütün kolluk kuvvetlerinin amiri olarak kamu düzenini korumak, güvenliği sağlamak ve suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almakla görevlidir.

– İlde teşkilatı bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının yapması gereken işleri, bu işlerle ilgili olan her hangi bir şube veya daire başkanına yaptırmakla sorumludur.

– İlin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimi için projeler üretir.

  • Valiliğe bağlı müdürlüklerden yararlanarak valinin görevlerini söyleyiniz.

Valiler ilde bulunan kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması ve işleyişin denetlenmesinden sorumludurlar. Kendilerine bağlı olarak hizmet sunan Mili Eğitim Müdürlükleri ile ildeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapılmasını, Emniyet Müdürlüğü ile ildeki güvenlik ve emniyetin sağlanması, kamu düzeninin koruması ve suç işlenmesinin önlenmesini, Sağlık Müdürlüğü ile sağlık hizmetlerinin vatandaşlara en iyi şekilde ulaşmasını, bu müdürlüklerin uyum içinde çalışmasını sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir