“Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.” sözünü açıklayınız.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 5. TEMA VATANDAŞLIK Çocuk Bahçesindeki Bekçi etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde

  • Atatürk’ün “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.” sözünden yola çıkarak görev bilinci hakkındaki düşüncelerinizi sınıf ortamında tartışıp değerlendiriniz.

İnsanlar toplum halinde bir arada yaşarlar ve her bir birey içinde yaşadığı toplumda bir görev üstlenir. Toplumların gelişmesi ve ayakta kalması kişilerin görevlerini en iyi şeklide yapmalarına bağlıdır. Bir kişinin görevini en iyi şeklide yapmaya çalışması aslında kendine olan saygısının, topluma olan bağlılığının ve üzerinde yaşadığı vatana karşı sevgisinin bir göstergesidir. Herkes üzerine düşen sorumluğunu doğru bir şekilde yerine getirirse toplumda gelişme, güven ve huzur oluşur. Kişiler topluma yaptıkları katkı ile vatanlarına karşı da görevlerini yerine getirmiş olurlar. Aksi halde düzensizlik ve kargaşa oluşacağı için toplum düzeni bozulur, kargaşa hakim olur. Toplum olarak birlik ve berberlik duygusu zedeleneceği için vatanımız ve ülkemiz dış tehditlere karşı zayıf düşer.

Her birimiz görev bilinci ile hareket etmeli ve sorumluluklarımızı en iyi şeklide yapmaya çalışmalıyız. Toplumun ve vatanımız güçlenmesine böylece katkı sağlamalıyız. “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.”

““Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.” sözünü açıklayınız.” için 7 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.