“ve, için, oysa, de” kelimelerinin cümlelere kattığı anlamları yazınız.

6.sınıf Türkçe dersi için verilen 6.Tema Doğa ve Evren Tema Değerlendirme sorularından birisi. Soru şu şekilde:

4.Aşağıdaki kelimelerin cümlelere kattığı anlamları yazınız.

ve: cümlelerde görev ve anlam olarak benzer kelimeleri bir birine bağlar.

için: cümleye amaç, koşu-şart ve neden anlamı katar.

oysa: cümleye açıklama anlamı katar.

de: cümleye “dahi” anlamı katar.

çünkü: cümleye açıklama anlamı katar.

artık: cümleye sınırlama anlamı katar.

5.Aşağıdaki “bazı, birkaç, büyük, her“ sıfatları farklı kelimelerle bir ara­ya getirerek sıfat tamlamaları oluşturunuz.

bazı kitaplar / birkaç arkadaş / büyük dolaplar / her insan / bir dilek / birçok para / bu sınıf / tüm sıralar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.