Veda Hutbesi’nde yer alan maddeleri, insan hakları açısından değerlendiriniz.

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Tarihten Günümüze İnsan Hakları sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Bundan yaklaşık 1380 yıl önce Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’nde yer alan maddeleri, insan hakları açısından değerlendiriniz.

Hz. Muhammed (s.a.s.) 8 Mart 632 tarihinde Veda Hutbesinde insan hakları açısından döneminin çok ilerisinde olan şu insan haklarını açıklamıştır. Aşağıda Veda Hutbesi metinin insan hakları ile ilgili bölümleri alıntı yapılmıştır. Tam metin değildir.

Can ve mal güvenliği: Canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.

Borçlar hukuku: Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin.

Yaşama hakkı: Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır

Kadın hakları: Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim

Aile hukuku: Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır.

Can ve mal güvenliği: Bir Müslüman’a kardeşinin kanı da, malı da helal olmaz.

Miras hukuku: Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır.

Irkçılığın yasaklanması ve Eşitlik: Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur.

Suçun şahsiliği ilkesi: Kimse kendi suçundan başkası ile suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine  suçlanamaz.

Mal güvenliği: Hırsızlık yapmayacaksınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir