What are their responsibilities? CHORES

8.sınıf İngilizce dersi için verilen CHORES sorularından birisi. Soru şu şekilde:

8.sınıf İngilizce Evrensel yayınları çalışma kitabı Sayfa 147

  • Scan the paragraphs below. How many people are there in their families? Write the numbers on the lines. (Aşağıdaki paragrafa göre Bill ve Lİnda’nın ailesinde kaç kişi var, İngilizce)

– There are five people in Bill’s family. There are four people in Linda’s family.

  • What are their responsibilities? Read the paragraphs and complete the charts. (Onların – Bill ve Lİnda’nın- sorumlulukları nelerdir, İngilizce)

Bill is responsible for

take out the garbage  /  wash his father’s car once a month

weed the garden / make the bed.

Bill’s father is responsible for

fix anything broken at home.

Bill’s mother is responsible for

do the grocery shopping / cook the meals / do the laundry

Bill’s sister is responsible for

load the dishwasher / vacuum the floor

do the grocery shopping

Bill’s brother is responsible for

take out the garbage. / wash his father’s car once a month.

water the plants / make the bed

Linda is responsible for

make the bed / set the table / care of her sister

help her sister homework / empty the dishwasher

Linda’s father responsible for

Sometimes cook the meals / do the grocery shopping

Linda’s mother responsible for

cook the meals / do the grocery shopping

Linda’s sister responsible for

do the homework

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.