What is the environment like? Saving The Planet

6.sınıf İngilizce dersi için verilen Saving The Planet sorularından birisi. Soru şu şekilde:

6.sınıf İngilizce Evrensel yayınları ders kitabı Sayfa 77

  • In the second science class, Mr. Jackson and his class are watching a video. Look at the screen, guess and answer the questions. (Mr. Jackson ve sınıfı bilim dersinde video izliyorlar, resme bakarak soruların cevaplarınnı yazınız, İngilizce)

1.What is the environment like? (çevre nasıl görünüyor?)

the environment is very dirty. The garbage is everywhere. There is a crust of watermelon on the ground. The animal is unhappy. The fire is still burning.

2.What happened there?

I think, People went to the picnic there but they didn’t clean up the environment.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.