What is the subject of Mr. Jackson’s science and technology class today?Saving The Planet

6.sınıf İngilizce dersi için verilen Saving The Planet sorularından birisi. Soru şu şekilde:

6.sınıf İngilizce Evrensel yayınları ders kitabı Sayfa 72, 73

  • Look at the pictures again carefully and guess. What is the subject of Mr. Jackson’s science and technology class today? (Mr. Jackson’nın bilim ve teknoloji dersinin konusu nedir? İngilizce)

The subject of Mr. Jackson’s science and technology class is saving the planet. Because there are two photo on the board about the recycle and saving the energy.

  • Listen to the recording again and tick (✓) the correct behaviour to protect the environment and save energy in activity B. (Aktivite B deki davranışlardan hangileri çevreyi korumak ve enerji tasarrufu sağlamak içindir? İngilizce)

1-a: Close the tap while brush your teeth.

2-b: go to school by bicycle

3-a: pick up the garbage

4-a: throw away garbage to the recycle bin

5-b: unplug the TV when it turns off

6-a: take care of tree

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.