Where are Carol and George? Saving The Planet

6.sınıf İngilizce dersi için verilen Saving The Planet sorularından birisi. Soru şu şekilde:

6.sınıf İngilizce Evrensel yayınları ders kitabı Sayfa 75

Read the dialogues in activity B again and answer the questions.

1.Where are Carol and George?  (Carol ve George neredeler? İngilizce)

– Carol and George are in a park.

2.What is George doing?

– George is playing with his dog

3.What does Carol want him to do?

– Carol wants to him shouldn’t step on the grass. Carol tells to him can play in the playground.

4.Where are Jack and Tim?

– Jack and Tim are in the bathroom.

5.What should Tim do? Why?

– Tim should turn off the taps. Because he shouldn’t waste the water

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.