Which one is closer to the Sun? Mars or the Earth?

7.sınıf İngilizce dersi için verilen PLANETS sorularından birisi. Soru şu şekilde:

7.sınıf İngilizce pasifik yayınları ders kitabı 121. Sayfa

Answer: Which one is closer to the Sun? Mars or the Earth? (güneşe hangisi daha yakındır, İngilizce)

– The Earth is closer to the Sun than Mars .

  • Listen to the dialogue and mark the topic of the discussion?

c. A journey to Mars

  • Listen again and write true (T) or false (F). (Mars’a yolculuk doğru yanlış, ingilizce)

1.(T)The robot’s name is Curiosity Rover.

2.(F) The girl thinks humans will travel to Mars soon.

3.(F) There is no atmosphere on Mars.

4.(T) There is evidence of water on Mars.

5.(T) The boy thinks saving our planet is more important than going to Mars.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.