Work in pairs. Look at the pictures. Ask and answer questions as in the example. Saving The Planet

6.sınıf İngilizce dersi için verilen Saving The Planet sorularından birisi. Soru şu şekilde:

6.sınıf İngilizce Evrensel yayınları ders kitabı Sayfa 72

  • Work in pairs. Look at the pictures. Ask and answer questions as in the example. (resimlerdeki çocukların gezeğeni korumak için neler yaptığını diyalog halinde söyleyiniz, İngilizce)

1.resim: Student A: What are the children doing in the first picture? (Birinci resimdeki çocuklar ne yapıyor? ingilizce)

Student B: They are brushing their teeth. They are wasting water while They are brushing their teeth

2.resim: Student A: What are the children doing in the second picture?

Student B: One of the children is going to school by car. The other child is going to school by bicycle

3.resim: Student A: What are the children doing in the third picture?

Student B: One of the children is picking up a garbage from ground. The other child is throwing garbage to ground.

4.resim: Student A: What are the children doing in the fourth picture?

Student B: One of the children is throwing bottle to the recycle bin. The other child is throwing bottle to the garbage.

5.resim: Student A: What are the children doing in the fifth picture?

Student B: One of the children is closing the TV with remote control. The other child is closing the TV with unplug it

6.resim: Student A: What are the children doing in the sixth picture?

Student B: One of the children is watering the tree. The other child is taking a photo of a tree

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.