Write two slogans about protecting the nature and saving energy.

6.sınıf İngilizce dersi için verilen Saving The Planet sorularından birisi. Soru şu şekilde:

6.sınıf İngilizce Evrensel yayınları çalışma kitabı Sayfa 123

  • Write two slogans about protecting the nature and saving energy. Look at the example. ( doğayı koruma ve enerji tasarrufu ile ilgili iki slogan yazınız. Çevre ile ilgili slogan, İngilizce)

Healthy Environment Healthy People

We part of the environment. Always remember this!

Use less energy, save the world.

Use less energy, save the future.

Better Environment Better Tomorrow

Environment is life, pollution is death

Save Energy for brighter future

Use less energy, save the world.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.