“yardımlaşma ve dayanışma” hakkındaki düşüncelerinizi mektup, söyleşi ve deneme türlerinde birine uygun olarak yazınız.

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 4.Tema Ölçme Ve Değerlendirme etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Atasözlerinden hareketle “yardımlaşma ve dayanışma” hakkındaki düşüncelerinizi mektup, söyleşi ve deneme türlerinde birine uygun olarak yazınız.

Ağaç yaprağıyla gürler.  Yalnız taş duvar olmaz. El ele vermeyince taş yerinden kalkmaz.

Yardımlaşma ve dayanışma hakkında kompozisyon veya Yalnız taş duvar olmaz atasözü için deneme aşağıdaki şekilde yazılabilir:

Yalnız taş duvar olmaz.

İnsanlar yaradılışları gereği sosyal varlıklardır. Tarih boyunca hep topluluklar halinde yaşamışlar, çeşitli medeniyetler kurmuşlardır. Kimi zaman çevreden gelen tehditleri savuşturmak için birlik olmuşlar, kimi zaman da kuracakları medeniyetlerin temellerini oluşturmak için yardımlaşmışlardır. Gösterdikleri dayanışma sürecinde bir birlerini daha iyi tanıma fırsatı bulmuşlardır. Böylece farklı kişilerin farklı özellikleri ortaya çıkarılmış, yardımlaşma ve dayanışma ile zor işlerin üstesinden kolaylıkla gelinmiştir.

İnsan donanımları gereği bir çok işi başarabilecek özelliklere sahiptir. Zaten insanı diğer canlılardan ayıran en büyük özellikte düşünebilen bir canlı olmasıdır. İnsanlar kendilerine koydukları hedefler doğrultusunda her zaman kendilerini geliştirebilirler. Gerek zihinsel olarak, gerekse bedensel olarak çok ileri seviyelere ulaşabilirler. Fakat bir tek kişinin başarabileceği işler oldukça sınırlıdır. Bundan dolayı insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma ile oluşturulan birliktelik ile insanoğlu düşündüğü her şeyi başarabilecek bir güce ulaşır. Tek bir bireyin gücü bir yere kadar yeterli gelse de oluşan yardımlaşma ile üstesinden gelinemeyecek iş yoktur. Ekip çalışması yardımlaşmanın en güzel örneğidir. Belirlenen bir proje için bir ekip oluşturulur. Bu ekip oluşturulurken hedeflenen projeye uygun özelliklerde birçok farklı meslekten insan beraber çalışırlar. Bazıları projenin tasarımında görev alırken, bazıları da yapım aşamasında ve kontrolünde görev alırlar. Ekibi oluşturan her bir birey kendine özellikleri ve yetenekleri ile projenin bir parçasıdır. Tek bir insanın büyük ölçekteki projeleri başarması imkansızdır. Dayanışma içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucu imkansız gibi görülen nice işler başarılmıştır. Ayrıca yardımlaşama ile işlerin tamamlanma süresi oldukça kısalmaktadır. Ekibi oluşturan çalışanlar bazen birleriyle aynı ortamda, aynı işi yaparak dayanışma gösterirken, bazıları ekibi hiç görmese de o ekibin içerisinde kendine verilen görevi en iyi şekilde yaparak projeye yardım eder. Ortaya çıkan eserde kendinin de tuzu olduğunu bilir ve başarının gururunu yaşar. Yardımlaşma ve dayanışmanın devam edebilmesinin ilk şartı bir birine saygılı olması ve niçin bir araya geldiklerini, beraber olunca neler başarabileceklerinin akıldan hiç çıkarmamasıdır.

İnsanlar tarih boyunca bir birilerine yardımcı olmuşlar, gösterdikleri dayanışma ile kurdukları medeniyetler ve uygarlıklar sayesinde sürekli gelişimlerini sürdürmüşlerdir. Günümüzde yaşamımızın bu denli teknolojik ve konforlu olmasını bizden önceki insanların yardımlaşma sonucu elde ettikleri başarılara borçluyuz. Kimi zaman her bir birey bir binanın taşı olmuş mükemmel binalar oluşturmuşlar, kimi zaman da bir mekiğin kanadı olup uzayı keşfe çıkmışlardır. Bunlar bir kişinin tek başına başarabileceği işler değildir. Yardımlaşma ve dayanışmanın olmadığı bir dünyanın bugünkü halini eminim düşünmek bile istemezsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.