Yaşadığınız bölgedeki yer altı ve yer üstü doğal kaynaklar hangi ekonomik faaliyette kullanılıyor?

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen COĞRAFİ ÖZELLİKLER VE ÜRETİM ödev sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Yaşadığınız bölgedeki yer altı ve yer üstü doğal kaynaklar hangi ekonomik faaliyette kullanılıyor?

Marmara bölgesi:

Bölgede çıkarılan (Balıkesir) bor madeni cam üretimi, seramik sektörü ve deterjan sanayinde kullanılmaktadır.

Kırklareli-Hamitabat’ta çıkarılan doğal gaz, elektrik üretimi ve ısınmada kullanılmaktadır.

Bölgede madenciliği yapılan mermer madeni mermer işleme sanayi faaliyetlerinde kullanılmaktadır.

Bölgede bulunan birçok tarihi eser turizm faaliyetlerinin gelişmesini sağlamıştır.

Ülkemiz ayçiçeği üretiminin % 80 ini Marmara bölgesi karşılamakta ve Bitkisel yağ, sabun ve hayvan yemi üretim sanayilerinde kullanılmaktadır.

Bölgede yapılan başta kümes hayvancılığı olmak üzere hayvancılık faaliyetlerinde elde edilen  süt, yumurta ve et çeşitli fabrikalarda kullanılmaktadır.Karadeniz bölgesi:

Deniz balıkçılığı bölgenin önemli geçim kaynakları arasında yer almaktadır.

Bölgede Madenciliği yapılan taş kömürü, bakır madenleri demir-çelik sanayi faaliyetlerinin gelişimini sağlamıştır. Artvin/Murgul’da ve  Kastamonu/Küre’de çıkarılan bakır madeni Samsun ve Murgul’daki bakır işletmelerinde işlenmektedir.

Ülkemizde üretilen çayın tamamı bu bölgede yetiştirilmekte ve çay fabrikalarında işlenmektedir. Fındık üretiminin %75’i Karadeniz’den karşılanmakta ve kuruyemiş sanayi ve gıda sanayisinde kullanılmaktadır.

Ormancılık faaliyetlerinde elde edilen ürünler kâğıt hamuru olarak kağıt sanayisinde ve kereste olarak mobilya sanayisinde kullanılmaktadır.

Akdeniz bölgesi:

Bölgede orman ve tarımsal üretim çeşitliği çok fazla olduğu için gübre sanayi, tarım aletleri fabrikaları, kağıt ve kereste fabrikalarının sanayi faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca Bölgede bulunan mağaralar, yaylalar ve deniz kıyı şeridi turizm faaliyetlerinin gelişmesini sağlamıştır.

“Yaşadığınız bölgedeki yer altı ve yer üstü doğal kaynaklar hangi ekonomik faaliyette kullanılıyor?” için 2 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir