Yaşadığınız şehirde isimlerini bildiğiniz tarihî eserler hangileridir?

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Osmanlı’nın İlk Başkenti: Bursa sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Yaşadığınız şehirde isimlerini bildiğiniz tarihî eserler hangileridir? Bu eserler hangi devletler döneminde yapılmıştır?

İstanbul:

Topkapı sarayı, Fatih Sultan Mehmed döneminde 1460 yılında yapılmaya başlamış, 1478 yılında tamamlanmıştır.

Ayasofya camii-müzesi Doğu Roma İmparatoru Konstantios tarafından 360 yılında yaptırılmıştır.

Kapalı çarşı: iki bedestenden oluşan çarşının ilk bölümü Bizans zamanında ikinci bölümü ise Fatih Sultan Mehmed zamanında 1460 yılında yapımına başlanmıştır.

Ankara:

Hacı Bayram Camii: Osmanlı padişahı II.Murat zamanında 1427 yılında yapılmıştır.

Ankara kalesi: MÖ 2. Yüzyılda Galatların Ankara’ya yerleştiklerinde kalenin var olduğu bilinmektedir.

Çengel han: 1522-1523 yıllarında Damat Rüstem Paşa tarafından yaptırılmıştır.

İzmir:

Efes antik kenti: MÖ 6000 yılların kurulan kent  İyonya’nın on iki şehrinden biridir.

İzmir Saat Kulesi: 1901 yılında  II. Abdülhamid döneminde yaptırılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.