Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin bir kişide toplanmasının ne gibi sakıncaları vardır?

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen Kuvvetler Ayrılığı sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin bir kişide toplanmasının ne gibi sakıncaları vardır?

Tüm bu yetkilerin bir kişide toplanması, bu organların görevlerini yaparken bir kişinin düşüncesi ve etkisi ile karar alınması ve o kişinin dayatmalarına tüm toplumun uymak zorunda kalması anlamına gelmektedir. Yani monarşi yönetimlerinde olduğu gibi, tek bir kişinin yönetimi ve egemenliği altında, toplumun baskı altına alındığı bir yönetime dönülmüş olacak, bireylerin temel hak ve hürriyetleri yok olacaktır.  Bir kişinin istekleri doğrultusunda keyfi uygulamalar ortaya çıkacaktır. Yasalar olsa da, uygulamada yaşanacak aksaklıklar yargı tarafından yeteri kadar denetlenemeyeceği için çeşitli hak kayıpları ve adaletsizlikler ortaya çıkacaktır.Yasaları yürürlüğe koymada kişisel tercihler ve çıkarlar ön plana çıkabilecektir. Bu yetkilerin tümünü elinde bulunduran kişinin hesap vericiliği kaybolacaktır.  Bu kişinin tercihlerinin, yasaların üstünde tutulması ile sonuçlanan bir yönetim hâkim olacak, adalet ortamı kaybolduğu için vatandaşlar kendi iradelerini açıklayamaz hale gelecek, bireysel ve toplumsal haklar korunamayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.