Yazı, insanların hangi ihtiyaçlarını karşılamaktadır?

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Söz Uçar, Yazı Kalır? sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Yazı, insanların hangi ihtiyaçlarını karşılamaktadır?

Öğrendiği bilgileri kaydetme, yaptığı anlaşmaları karara bağlama, haberleşme ve iletişim

  • İnsanlar, geçmişten günümüze yazılarını hangi nesneler üzerine yazmışlardır?

Mağara duvarları, kil tabletler,  hayvan derileri, ağaç yaprakları, papirüs, parşömen kağıdı, kağıt

  • İlk Çağ uygarlıklarının kullandıkları yazı türleri nelerdir?

Çivi yazısı ve hiyeroglif  • Günümüzde kullandığımız alfabe hangi uygarlıkların katkısı ile oluşmuştur?

Sümerler ilk çivi yazısını kullanmış, bu yazı Akadlar, Elamlılar, Babilliler, Asurlular, Hititler ve Urartular tarafından geliştirilmiş ve Mısırlıların hiyeroglif yazısı da kullanılarak Fenikeliler tarafından alfabetik hale getirilmiştir. Son olarak Roma uygarlığı ile Latin alfabesi haline gelmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.