Yerleşmeyi etkileyen faktörler nelerdir?

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Zamanda Yolculuk sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Sizce yerleşmeyi etkileyen başka faktörler var mı? Varsa açıklayınız.

Yerleşmeyi etkileyen faktörler; fiziki ve beşeri olmak üzere ikiye ayrılır. Fiziki faktörler bölgenin iklim özellikleri, toprağın özelliği ve yeryüzü şekilleridir. Beşeri faktörler ise ulaşım, sanayileşme, tarım, madenler ve yeraltı kaynakları, turizmdir.

İklim özellileri olan kışların soğuk veya ılık geçmesi, yağışlı geçen gün sayısı gibi etkenler yerleşimi etkilemekte, insanlar sıcak ve ılıman iklimlerde daha fazla yerleşim yeri oluşturmaktadırlar.

Dağların yükseltisi, ovalar, bitki örtüsü ve akarsular yerleşimi etkilemekte, yükseltisi az olan, düz olan ve akarsulara ile su kaynaklarının yakınları yerleşim yeri olarak tercih edilmektedir.

Toprağın özellikleri,  tarıma elverişli ve verimli olması insanların bu alanlara yerleşiminde önemli bir faktördür.

Sanayileşmenin geliştiği bölgelerde, sanayinin ihtiyacı olan insan gücünü karşılamak için insanların buralara göç etmesi ve sunduğu yeni iş imkânları bu bölgelerin yerleşim yeri olarak seçilmesini etkiyen faktörlerin başında gelmektedir.

Tarımsal faaliyetlerin geliştiği, toprağın verimli olduğu özellikle ovalık bölgeler sunduğu iş imkanları ile yerleşimi etkileyen faktörler arasındadır.

Madenler ve enerji kaynaklarının işletilmesinde insan gücüne duyulan ihtiyaç ve yeni iş imkânları bu bölgelerin yerleşim yeri olarak seçilmesine neden olmaktadır.

Turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı doğal ve tarihi güzelliklere sahip turizm bölgeler sundukları iş imkânları bu bölgelerin yerleşim yeri olarak seçilmesine neden olmaktadır.

Önemli ulaşım yolları üzerinde bulunan yerler ile kavşak noktası konumundaki yerler, ulaşımın kolay olması ve birçok alternatife sahip olması gibi nedenler sebebiyle yerleşim yeri olarak seçilmesine neden olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.