Yerli ve yabancı patent başvurularının dağılımında farklılıkların olmasını neye bağlıyorsunuz?

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Her Şey Kontrol Altında sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Yukarıdaki tablo, Türk Patent Enstitüsüne yapılan başvurularla ilgilidir. Yerli ve yabancı patent başvurularının dağılımında farklılıkların olmasını neye bağlıyorsunuz?

Bu durum, yabancı sermayeli firmaların araştırma ve geliştirme faaliyetlerine daha fazla önem verdiklerini göstermektedir. Tabloda yıllık olarak yapılan patent başvurularının her yıl artış gösterdiği görülmektedir. Yabancı patent başvuruları 1996’da yerli başvurusunun yaklaşık üç buçuk katıyken, bu oran 2010 yılında bir buçuk katına gerilemiştir. Bu da yerli patent başvurularındaki artış hızının ne kadar fazla olduğunu göstermektedir. Buna rağmen ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sermayeli patent başvuruları hala yerli başvurulardan fazladır.

  • Yapılan icatların, buluşların TPE’de kayıt altına alınmasını nasıl açıklarsınız?

Yapılan icat ve buluşlar TPE’ye kayıt ettirilerek bu buluşların belirli bir süre için üretme, satma ve kullanma hakkı patent sahibine ait olmaktadır. Bu sayede yaptıkları uzun araştırma ve geliştirme (ar-ge) çalışmaları sonucu ortaya çıkan buluşlarının kullanım hakkının belirli bir süre kendilerinde olmasını sağlıyorlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.