Yönetim biçimleriyle eşleştirme etkinliği sayfa 89

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Yönetimler sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıda çeşitli yönetimlerin karışık olarak verilen özelliklerini okuyunuz. Bu özellikleri yönetim biçimleriyle eşleştirmek için ✓işareti koyunuz.

Millet kendi kendisini seçimler yoluyla yönetir. (Cumhuriyet)

Tüm yetkiler bir tek kişinin elindedir. (Monarşi)

“Katılım, seçim, demokrasi, millî egemenlik” gibi kavramlar daha çok görülür. (Cumhuriyet)

Tüm yetkiler, seçilmiş birkaç kişinin elinde toplanmıştır. (Oligarşi)

Yönetimde dinî kurallar uygulanır. (Teokrasi)

Kral, padişah, saltanat gibi sözcükler daha sık kullanılır. (Monarşi)

Demokrasinin temel ilkelerinin en iyi şekilde uygulandığı yöne tim biçimidir. (Cumhuriyet)

Yasama, yürütme ve yargı gücünün birbirinden ayrı olduğu yönetim biçimidir. (Cumhuriyet)

Devleti yöneten kişiler güçlerini Tanrı’dan alırlar. (Teokrasi)

Temel hak ve özgürlüklerin en iyi korunduğu yönetim biçimidir. (Cumhuriyet)

  • Yukarıdaki maddelerden oluşan bir paragraf yazınız.

Yönetim biçimleri dört ana grupta toplanır.  Bunlar: Cumhuriyet, Monarşi, Oligarşi ve Teokrasi’dir. Cumhuriyet yönetiminde; millet kendi kendisini seçimler yoluyla yönetir. “Katılım, seçim, demokrasi, millî egemenlik” gibi kavramlar daha çok görülür. Demokrasinin temel ilkelerinin en iyi şekilde uygulandığı yöne tim biçimidir. Yasama, yürütme ve yargı gücünün birbirinden ayrı olduğu yönetim biçimidir. Monarşi yönetiminde; tüm yetkiler bir tek kişinin elindedir. Kral, padişah, saltanat gibi sözcükler daha sık kullanılır. Oligarşi yönetiminde tüm yetkiler, seçilmiş birkaç kişinin elinde toplanmıştır. Teokrasi yönetiminde; yönetimde dinî kurallar uygulanır. Devleti yöneten kişiler güçlerini Tanrı’dan alırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir